Ladok webbtjänster

Att skapa och använda verifierbara studieintyg

Så här skapar du intyget

Det finns flera alternativ till att utforma intyget. Det enklaste sättet är att använda knappen "Skapa intyg", utan tilläggsval, vilket genererar ett standardintyg på svenska. Alternativt kan du skapa intyget utifrån dina egna val genom att använda kryssrutorna. Intyget kan vara på svenska, engelska eller ett s.k. ECTS-intyg som endast visar poäng och betyg enligt ECTS-systemet. För att antalet lagrade intyg på driftcentralens servrar inte ska bli orimligt stort kan varje student skapa högst 100 samtidiga intyg under intygens giltighetstid (60 dagar).

Så här använder du intyget

Intyget som skapas är en PDF-fil som inte går att kopiera eller ändra i. Verifierbara studieintyg är lika giltiga som intyg utskrivna och signerade av studieadministratörerna vid högskolan. Observera att intygen lagras under en begränsad tid. Efter den tiden är intyget ogiltigt.

Så här gör mottagaren

När du använder intyget t ex i samband med arbetsansökan ges mottagaren möjlighet att kontrollera intygets äkthet via en kontrolltjänst på högskolans webb (www.ju.se/studycert). I varje intygs sidfot visas en unik kontrollsiffra. Mottagaren anger kontrollsiffran tillsammans med studentens personnummer för att kunna titta på intyget på servern och jämföra uppgifterna med de uppgifter som studenten angivit. I sidfoten på dokumentet finns alla uppgifter mottagaren behöver, kontrollplatsen (www.hj.se/studycert), kontrollsiffran och ditt personnummer.

Tillbaka