Ladok webbtjänster

Studieintyg

Studenter vid högskolan kan själva ta fram intyg på sina studier. Intygen verifieras med ett elektroniskt sigill (kod). Dessa studieintyg är lika giltiga som intyg utskrivna, signerade och stämplade vid högskolan. Intyget är ett lagrat PDF-dokument. Observera att dokumentet bara lagras under en begränsad tid. Efter den tiden är intyget ogiltigt.

EN

Verifiera studieintyg

Uppgifterna till intygen hämtas från högskolans studieadministrativa system Ladok. När studenten skapar ett intyg lagras en kopia i högskolans driftcentral. Denna kopia kan verifieras genom att ange studentens personnummer och det unika kontrollnumret som finns i studieintygets sidfot.

Personnummer

Kontrollnummer

För inmatningsuppgifterna se sidfoten i studieintyget

Om det blir problem med kontroll av studieintyg

Det kan finnas flera skäl till att kontroll av studieintyget inte lyckas:

  • att personnummer och/eller kontrollnummer är felaktigt ifyllda i verifieringsformuläret
  • att giltighetstiden för intyget har gått ut
  • att webbadressen inte kan nås för tillfället
  • att intyget är manipulerat (se nedan)

Om uppgifterna på intyget inte stämmer

Om uppgifterna på det kontrollerade intyget inte stämmer kan det betyda att studieintyget har blivit manipulerat. Finns det misstankar om intygets äkthet kan uppgifterna kontrolleras genom att kontakta systemansvarig (bifoga gärna studieintyget som en bilaga).Obs! Denna tjänst förutsätter att du har Acrobat Reader version 5.0 eller senare installerad. Programmet är gratis och kan hämtas från: