Ladok webbtjänster

Mina studier - webbtjänster

Med hjälp av dessa tjänster kan du som student vid Jönköping University ta del av och använda de uppgifter som finns inlagda i högskolans studieadministrativa system Ladok.

Registreringar och resultat

Registerutdrag
Utdraget visar alla dina program- och kursregistreringar samt dina studieresultat vid Jönköping University. (Obs! Registerutdraget är tänkt enbart som information till studenten själv och ska inte användas som intyg t.ex. till en arbetsgivare. För att skapa ett "officiellt" intyg från systemet använd tjänsten "Studieintyg").

Studieintyg
Du kan skapa studieintyg i PDF-format på webben. Intygen är verifierbara genom att en kopia sparas i systemet. För att en extern användare (t.ex. en arbetsgivare) ska kunna verifiera dina uppgifter behöver du endast ange det unika kontrollnumret samt webbadressen som visas i intygets sidfot. Läs mer...

Registrering på kurser och program
För att få delta i undervisning ska man registrera sig som studerande vid högskolan. Cirka 1 vecka före terminsstart/kursstart kan du själv registrera dig på aktuell programtermin (programkurserna registreras då automatiskt) och/eller på fristående kurser till vilka du är antagen. Läser du någon kurs som löper över 2 eller flera terminer så kan du göra en fortsättningsregistrering på aktuell termin.

Tentamensanmälan
Anmälan till tentamen är obligatorisk. Det är viktigt att du noga kontrollerar vilka tentamenstillfällen som erbjuds. Anmälan ska göras minst 10 dagar före tentamenstillfället.

Adressuppgifter

Adressändring
Här kan du se dina person- och adressuppgifter samt ändra/lägga till din adress och ditt telefonnummer.

Adresslistor
Du kan skapa adresslistor samt e-postlistor (även direkt till GroupWise) av de kursdeltagare som går eller har gått på samma kurser som du.

Övriga tjänster

Examensbevis
Information till dig som ansöker om examensbevis.